Vítejte v e-Ekonomii!

Milí mladí přátelé,

Junior Achievement je celosvětová organizace, která učí mladé lidi podnikatelskému myšlení. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem stál u zrodu Junior Achievement v Čechách.

Vzdělávací program e-Ekonomie obsahově navazující na učebnici Aplikovaná ekonomie umožňuje lépe porozumět podstatě hospodářských vztahů a fungování institucí a lépe se vyznat v předpokladech úspěšného podnikání. Program je doplněn řadou praktických aktivit, které vám umožní vyzkoušet si „školu hrou“. Tak může začít vaše cesta do praxe. Zdokonalíte se při ní nejen ve využívání počítačů a světa internetu, ale pochopíte i místo podniku v systému tržního hospodářství a získáte představu o nárocích na práci manažera a činnost podnikatele.

Doufám, že práce v programu e-Ekonomie vám přinese radost z poznávání a mnoho užitečných znalostí a dovedností.

Tomáš Jan Baťa
Čestný předseda správní rady
Junior Achievement, ČR