Vážení přátelé,

velmi nás těší Váš zájem o výukový předmět e–Ekonomie, který je určen studentům středních a vyšších odborných škol ve věku 15 – 22 let. Partnerem pro spolupráci při zahájení výuky je škola jako právní subjekt, nikoliv jednotliví studenti či učitelé. Podmínkou úspěšné výuky je tedy souhlas vedení školy s realizací e–Ekonomie na konkrétní škole.

Předmět e–Ekonomie vyučuje učitel – zaměstnanec školy, na základě smlouvy o spolupráci. Vybraný učitel je proškolen pracovníky Junior Achievement. Během tohoto školení učitel obdrží uživatelské jméno a heslo pro vstup do systému a zahájení výuky. Vstup do systému je částečně hrazen registračními poplatky, které pro školní rok 2011/2012 činí 50,- Kč na jednoho studenta. Vstup pro učitele a odborné školení je zcela zdarma.

V případě zájmu o další informace, event. zahájení výuky, prosím, nás prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: jacr@jacr.cz