KAPITOLA 1 > Metodika

Úvod a cíle Metodika Úlohy Testy Učebnice


MOŽNÉ VYUČOVACÍ POSTUPY

Vzácnost, náklady příležitosti a substituční vztahy

Aktivita Vzácnost

Vysvětlete, že lidská přání vždy přesahují zdroje, které máme k dispozici. Ve světě obchodů přeplněných zbožím je často těžké toto pochopit. Jeden zdroj je však vzácný vždy – čas.

Nechte studenty sestavit časový rozvrh na jeden volný víkend. Rozvrh začíná v sobotu v 7 hodin ráno a končí v neděli v 18 hodin večer. Na tabuli můžete napsat svůj vlastní rozvrh.

Až všichni vypracují svůj vlastní rozvrh, řekněte studentům, aby své rozvrhy předělali, protože jejich rodiče chtějí, aby jim v sobotu odpoledne 2 hodiny doma pomáhali. Jakmile všichni dokončí rozvrh č. 2, oznamte, že v pondělí budou všichni skládat důležitou zkoušku a nechte je znovu předělat jejich rozvrh. Diskutujte se studenty o změnách v jejich rozvrzích. Během diskuse se pokuste určit náklady příležitosti zahrnuté v každém rozhodnutí. (Například nákladem příležitosti odpoledne stráveného hraním fotbalu může být návštěva kina.)

Určete substituční vztahy obsažené v mnoha rozhodnutích. Například nákup v obchodním centru může být zkrácen tak, aby studenti mohli ještě hrát fotbal.

Na závěr zdůrazněte, že jednotlivci, domácnosti i podniky musí stále volit mezi použitím jednotlivých vzácných zdrojů. Ekonomie se zabývá tím, jak lidé provádějí výběr při rozdělování vzácných zdrojů jako je např. čas či peníze.

Aktivita Náklady příležitosti

Požádejte studenty, aby do jednoho sloupce nalevo na list papíru napsali seznam věcí, které by si koupili, kdyby jim někdo jen tak daroval 5 000,- Kč. Dále je požádejte, aby do druhého sloupce, tzn. napravo napsali seznam věcí, které by si koupili, kdyby stejnou částku získali stejným způsobem znovu. Věci, které se objeví ve druhém sloupci, nazýváme náklady příležitosti seznamu v prvním sloupci.

Výrobní faktory

Výrobní faktory mohou být vysvětleny tak, že požádáte studenty, aby jmenovali jim známé zdroje. Pak jim řekněte, aby zařadili do jednotlivých kategorií takové zdroje jako např. učebnice, školní budovu, učitele, počítačovou učebnu včetně vybavení či fotbalové hřiště.

Analyzujte výrobní faktory podílející se na výrobě předmětů denní potřeby jako je např. počítač, koláč, tričko. Posuďte výběr, který musí firmy provádět během jejich výroby a distribuce.

Ekonomické systémy

Aktivita Pustý ostrov

Rozdělte třídu do menších skupin (4-6) a řekněte studentům, že jsou nyní trosečníky, kteří ztroskotali na neobydleném ostrově. Z vraku lodi se jim podařilo zachránit pouze omezený počet nástrojů a zbraní. Každá skupinka má za úkol sestavit „plán přežití“, pomocí něhož se pokusí odpovědět na základní ekonomické otázky otázky Co? Jak? Kdo?

Aktivita II

Zadejte studentům úkol, aby v knihovně, na internetu apod. vyhledali do největší množství informací o historickém vývoji ekonomických systémů a porovnali např. ekonomické systémy fašistické Itálie, současného Japonska, primitivní ekonomické systémy v brazilské Amazonii i socialistické systémy, které fungovaly ve střední a východní Evropě.

Vývoj ekonomických teorií

Zeptejte se studentů, do jaké míry by podpořili či odmítli Keynesův výrok „Myšlenky ekonomů a filozofujících ekonomů …“

Debatujte o následující myšlence: „Způsobil by zvýšený dovoz zahraničního zboží (zejména ze států ekonomicky vyspělejších) volání po merkantilistické politice v ČR?“

<<

ODPOVĚDI NA ÚLOHY

Úloha č. 11

15 000 tun

Úloha 12

5 000 ks

Úloha 13

1 000 ks

Úloha 14

Např. Jaké jsou cíle státu, jací jsou nepřátelé, počet obyvatel apod.

<<