KAPITOLA 1 > Úlohy

Úvod a cíle Metodika Úlohy Testy Učebnice


Co to je ekonomie?

 1. Představte si, že jste právě dostali 5 000 Kč. Jak s nimi naložíte? Popište vaše rozhodování. Vysvětlete, jak pojmy vzácnost, náklady příležitosti a nutnost provádět výběr ovlivní způsob, jakým tyto peníze použijete. 
  
 2. Vysvětlete základní ekonomické otázky Co?, Jak? a Kdo?, na které musí odpovědět každý ekonomický systém.  
  
 3. Popište, jak vláda ovlivňuje odpovědi na tyto otázky v tržní ekonomice. Vyjmenujte příklady zemí, jejichž hospodářský systém se nejvíce přibližuje tržní ekonomice.  
  
 4. Popište, jak vláda ovlivňuje odpovědi na základní ekonomické otázky v příkazové ekonomice. Vyjmenujte příklady zemí, jejichž systém se nejvíce přibližuje příkazové ekonomice.  
  
 5. Popište, jak vláda oblivňuje odpovědi na základní ekonomické otázky v tradiční ekonomice. Vyjmenujte příklady zemí, jejichž hospodářský systém se nejvíce přibližuje tradiční ekonomice. 
  
 7. Představte si, že by vláda České republiky rozhodla, že každému občanovi žijícímu v ČR (muži, ženě i dítěti) pošle balíček obsahující 10 000 zcela nových stokorun. Jaký účinek by to na nás všechny mělo? 
  
 8. Nedávno se město Havlíčkův Brod rozhodlo, že přemění některé nevyužité parcely v centru města v něco užitečného. Parcely jsou umístěny mezi obchodním centrem a komplexem obytných domů. Městský úřad, který má o věci rozhodnout, uvažuje o dvou návrzích. Vytvořit zde dětské hřiště nebo parkoviště aut. Před přijetím rozhodnutí hodlá úřad uspořádat veřejnou schůzi občanů k této otázce. Mezi jinými svoje vystoupení ohlásili tito občané: a) vlastník jednoho z obchodů v obchodním centru, b) otec dětí, který žije s rodinou v domě sousedícím s parcelami, c) otec dětí žijící s rodinou v domě vzdáleném od parcel 6 km, d) občan města, který jezdí autem za prací do obchodní čtvrti. Vyberte si dva z ohlášených řečníků a popište podle své představy obsah jejich vystoupení na veřejné schůzi. 
  
 9. Jaké jsou podle vás náklady příležitosti a substituční vztahy obsažené v předcházejícím problému v úloze č. 8? 
  
 10. Jan Novák je majitelem firmy na chov kaprů ve velkých betonových bazénech. Svůj podnik vybudoval nedaleko místní elektrárny. Toto místo si vybral také proto, že elektrárna mu za velmi nízkou cenu prodává odpadní teplou vodu z chladících věží. Tak se udržuje teplota v chovných nádržích celoročně přibližně na 26 stupních C. Vytváří se tak ideální prostřední pro růst kaprů. Kapři za 36 týdnů dosahují váhy, na kterou by v přírodních podmínkách bylo potřeba 2 – 3 let. Vysvětlete na příkladu této firmy, jak ekonomika odpovídá na otázky Co?, Jak?, Kdo? Jaký vliv mělo rozhodnutí využívat odpadní vodu z chladících věží na celkové množství produkce této firmy? Za jakých okolností by nemělo smysl chovat kapry tímto způsobem?  
  
 11. Prohléďnete si graf „Království Ekománie“ v podkapitole Substituční vztahy a náklady příležitosti v první kapitole vaší učebnice. Jaké množství másla může být vyrobeno v Ekománii v jednom roce? 
  
 12. Jestliže bude Ekománie vyrábět 6000 tun másla, kolik bude moci vrábět pušek? 
  
 13. Kolik činí náklady příležitosti vyjádřené v puškách, jestliže Ekománie bude vyrábět 6000 tun másla? 
  
 14. Které informace chybějící v grafu potřebujete znát dříve, než se rozhodnete o kombinaci výroby, která je pro Ekomániii nejlepší? 
  
 15. Vysvětlete vlastními slovy pojem náklady příležitosti. 
  
 16. Jaké byly náklady příležitosti vašeho posledního většího nákupu? Jaké byly náklady příležitosti vašeho rozhodnutí strávit čas určitým způsobem?  
  
 17. Jaké náklady příležitosti zahrnuje rozhodnutí pokračovat ve školním studiu po ukončení střední školy? 
  
 18 . Jaké náklady příležitosti zahrnuje rozhodnutí zříci se dalšího studia ve prospěch vstupu do světa práce ihned po ukončení střední školy?