KAPITOLA 1 > Testy

Úvod a cíle Metodika Úlohy Testy Učebnice


Co to je ekonomie?

 1. Hlavní myšlenka této kapitoly je, že 
 
 
 2. Když ekonomové hovoří o nezbytnosti šetření, hovoří o 
 
 
 3. Náklady příležitosti odpovídají nákladům statků nebo služeb měřených 
 
 
 4. Vzácnost je situace, 
 
 
 5. Žít na nebo blízko existenční úrovni je častější v 
 
 
 6. Křivka produkčních možností ilustruje 
 
 
 7. Co z uvedeného by byl statek v ekonomickém smyslu? 
 
 
 8. Cena nebo výnos za používání kapitálu se nazývá 
 
 
 9. V příkazové ekonomice jsou statky a služby vyráběny 
 
 
 10. Jednotlivci a podniky mohou nejvíce ovlivnit to, co se vyrábí v 
 
 
 11. Trh existuje tam, 
 
 
 12. Speciální úloha ziskového motivu v tržní ekonomice spočívá v tom, že 
 
 
 13. V určité zemi jsou vyráběny statky a poskytovány služby (pokud si kdo vzpomíná) stále stejným způsobem. Povolání jsou určována místem narození. Tato země má  
 
 
 14. V jiné zemi jsou firmy v soukromém vlastnictví a mohou vyrábět statky nebo poskytovat služby jakýmkoliv zákonným způsobem, který si zvolí. Tato země má 
 
 
 15. Před sto lety jeden slavný ekonom vytvořil teorii, která spojovala nezaměstnanost se skvrnami na Slunci. Tato teorie je příkladem 
 
 
 16. Bájný národ Swattů vyrábí rybářské pruty a navijáky. Všechny jeho továrny a pracovníci jsou plně vytíženi. Swattský sultán by chtěl vyrábět více rybářských prutů. Jakou radu mu dáte?